Maharashtra News

दोन कलेक्टर चा बाप …….!

बीड-मुलांनी शिकून सवरून मोठं व्हावं,नाव कमवाव,अटकेपार झेंडा लावावा हीच प्रत्येक आई बापाची इच्छा असते,ही इच्छा पूर्ण करणारे अनेक सुपुत्र आपण पाहतो तेव्हा आई बाप स्वतःला मोठे नशीबवान समजतात,असेच एक नशीबवान बाप आहेत बीडचे दिलीप लोढा,कारण त्यांची दोन मुले यूपीएससी झाले आहेत,दोन कलेकटरचा बाप म्हणून बिडकरांना दिलीप लोढा यांचा अभिमान आहे हे नक्की . चौसळा सारख्या […]

Maharashtra News

दोन कलेक्टर चा बाप …….!

बीड-मुलांनी शिकून सवरून मोठं व्हावं,नाव कमवाव,अटकेपार झेंडा लावावा हीच प्रत्येक आई बापाची इच्छा असते,ही इच्छा पूर्ण करणारे अनेक सुपुत्र आपण पाहतो तेव्हा आई बाप स्वतःला मोठे नशीबवान समजतात,असेच एक नशीबवान बाप आहेत बीडचे दिलीप लोढा,कारण त्यांची दोन मुले यूपीएससी झाले आहेत,दोन कलेकटरचा बाप म्हणून बिडकरांना दिलीप लोढा यांचा अभिमान आहे हे नक्की . चौसळा सारख्या […]